Dr Borislav Miljanović

osnivač i direktor regionalne komunikacijske grupacije Represent SystemShare

Dr Borislav Miljanović